Cập nhật: Ngày 14 tháng 3 năm 2023

Chúng tôi tại bio-tracking.org, LLC (cùng với các chi nhánh của chúng tôi, “bio-tracking.org”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật mọi thông tin chúng tôi có được từ bạn hoặc về bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các thông lệ của chúng tôi đối với Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho nội dung mà chúng tôi xử lý thay mặt khách hàng của các dịch vụ kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như API của chúng tôi. Việc chúng tôi sử dụng dữ liệu đó được điều chỉnh bởi các thỏa thuận khách hàng của chúng tôi bao gồm quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ đó.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin mà một mình hoặc kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi sở hữu có thể được sử dụng để nhận dạng bạn (“Thông tin cá nhân”) như sau:

Thông tin cá nhân bạn cung cấp: Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân nếu bạn tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi như sau:

Thông tin tài khoản: Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến tài khoản của bạn, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin thẻ thanh toán và lịch sử giao dịch (gọi chung là “Thông tin tài khoản”).

Nội dung của người dùng: Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân có trong thông tin đầu vào, tệp tải lên hoặc phản hồi mà bạn cung cấp cho Dịch vụ của chúng tôi (“Nội dung”). 

Thông tin liên lạc: Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập tên, thông tin liên hệ của bạn và nội dung của bất kỳ tin nhắn nào bạn gửi (“Thông tin liên lạc”).

Thông tin Truyền thông Xã hội: Chúng tôi có các trang trên các trang truyền thông xã hội như Instagram, Facebook, Medium, Twitter, YouTube và LinkedIn. Khi bạn tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập Thông tin cá nhân mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như chi tiết liên hệ của bạn (gọi chung là “Thông tin xã hội”). Ngoài ra, các công ty lưu trữ các trang truyền thông xã hội của chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin tổng hợp và phân tích về hoạt động truyền thông xã hội của chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi tự động nhận được từ việc bạn sử dụng Dịch vụ : Khi bạn truy cập, sử dụng và tương tác với Dịch vụ, chúng tôi có thể nhận được thông tin sau về lần truy cập, sử dụng hoặc tương tác của bạn (“Thông tin kỹ thuật”):

Dữ liệu nhật ký: Thông tin mà trình duyệt của bạn tự động gửi bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi (“dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu nhật ký bao gồm địa chỉ Giao thức Internet, loại và cài đặt trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn cũng như cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi.

Dữ liệu sử dụng: Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như loại nội dung mà bạn xem hoặc tương tác, các tính năng bạn sử dụng và hành động bạn thực hiện, cũng như múi giờ, quốc gia, ngày tháng và thời gian truy cập, tác nhân người dùng và phiên bản, loại máy tính hoặc thiết bị di động, kết nối máy tính, địa chỉ IP, v.v.

Thông tin thiết bị: Bao gồm tên của thiết bị, hệ điều hành và trình duyệt bạn đang sử dụng. Thông tin được thu thập có thể tùy thuộc vào loại thiết bị bạn sử dụng và cài đặt của thiết bị đó.

Cookies: Chúng tôi sử dụng cookie để vận hành và quản lý Dịch vụ của mình, đồng thời cải thiện trải nghiệm của bạn trên đó. “Cookie” là một phần thông tin được gửi đến trình duyệt của bạn bởi một trang web mà bạn truy cập. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn bất cứ khi nào cookie được cung cấp để bạn có thể quyết định mỗi lần có chấp nhận cookie đó hay không. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc từ chối cookie có thể ngăn cản bạn sử dụng hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến việc hiển thị hoặc chức năng của một trang web hoặc một số khu vực hoặc tính năng nhất định của một trang web. Để biết thêm chi tiết về cookie, vui lòng truy cập  All About Cookies.

Phân tích: Chúng tôi có thể sử dụng nhiều sản phẩm phân tích trực tuyến sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

Để cung cấp, quản lý, duy trì, cải thiện và/hoặc phân tích Dịch vụ;

Tiến hành nghiên cứu;

Để giao tiếp với bạn;

Để phát triển các chương trình và dịch vụ mới;

Để ngăn chặn gian lận, hoạt động tội phạm hoặc lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi và để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, kiến ​​trúc và mạng CNTT của chúng tôi; Và

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy trình pháp lý cũng như để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc các bên thứ ba khác.

Thông tin tổng hợp hoặc không xác định. Chúng tôi có thể tổng hợp hoặc hủy nhận dạng Thông tin cá nhân và sử dụng thông tin tổng hợp để phân tích tính hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện và thêm các tính năng vào Dịch vụ của chúng tôi, để tiến hành nghiên cứu và cho các mục đích tương tự khác. Ngoài ra, đôi khi, chúng tôi có thể phân tích hành vi và đặc điểm chung của người dùng Dịch vụ của chúng tôi và chia sẻ thông tin tổng hợp như số liệu thống kê chung về người dùng với bên thứ ba, xuất bản thông tin tổng hợp đó hoặc cung cấp thông tin tổng hợp đó một cách phổ biến. Chúng tôi có thể thu thập thông tin tổng hợp thông qua Dịch vụ, thông qua cookie và thông qua các phương tiện khác được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ duy trì và sử dụng thông tin đã hủy nhận dạng ở dạng ẩn danh hoặc đã hủy nhận dạng và chúng tôi sẽ không cố gắng xác định lại thông tin.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không cần thông báo thêm cho bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu:

Nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ : Để hỗ trợ chúng tôi đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh và thực hiện một số dịch vụ và chức năng nhất định, chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân cho nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, dịch vụ đám mây và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin khác, quản lý sự kiện dịch vụ, phần mềm giao tiếp email và dịch vụ bản tin email và dịch vụ phân tích trang web. Theo hướng dẫn của chúng tôi, các bên này sẽ chỉ truy cập, xử lý hoặc lưu trữ Thông tin cá nhân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của họ đối với chúng tôi.

Chuyển giao kinh doanh : Nếu chúng tôi tham gia vào các giao dịch chiến lược, tổ chức lại, phá sản, tiếp nhận hoặc chuyển dịch vụ sang nhà cung cấp khác (gọi chung là “Giao dịch”), Thông tin cá nhân của bạn và thông tin khác có thể được tiết lộ trong quá trình thẩm định với các đối tác và những bên hỗ trợ khác với Giao dịch và được chuyển giao cho người thừa kế hoặc chi nhánh như một phần của Giao dịch đó cùng với các tài sản khác.

Yêu cầu pháp lý : Nếu luật pháp yêu cầu phải làm như vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để (i) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật, (ii) bảo vệ và bênh vực các quyền của chúng tôi hoặc tài sản, (iii) ngăn chặn gian lận, (iv) hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng, hoặc (v) bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.

Đơn vị liên kết : Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân cho các đơn vị liên kết của mình, nghĩa là một thực thể kiểm soát, chịu sự kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của bio-tracking.org. Các chi nhánh của chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

Quyền của bạn

Tùy thuộc vào vị trí, bạn có thể có quyền:

Truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Xóa thông tin cá nhân của bạn.

Sửa hoặc cập nhật Thông tin cá nhân của bạn.

Chuyển Thông tin Cá nhân của bạn đi nơi khác.

Rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý.

Phản đối hoặc hạn chế việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp làm cơ sở pháp lý để xử lý.

Bạn có thể thực hiện một số quyền này thông qua tài khoản bio-tracking.org của mình. Nếu bạn không thể thực hiện các quyền của mình thông qua tài khoản của mình, vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn bằng biểu mẫu này .

Quyền riêng tư

Bảng sau đây cung cấp thông tin bổ sung về cách chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân. Bạn có thể đọc thêm về Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trong phần “Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập” ở trên, cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân trong phần “Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân” ở trên và cách chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân trong phần “Bảo mật và lưu giữ” bên dưới.

Hạng mục Thông tin Cá nhânTiết lộ thông tin cá nhânĐịnh danh, chẳng hạn như chi tiết liên lạc của bạnChúng tôi tiết lộ thông tin này cho các chi nhánh, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan đến Giao dịch.Thông tin thương mại, chẳng hạn như lịch sử giao dịch của bạnChúng tôi tiết lộ thông tin này cho các chi nhánh, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan đến Giao dịch.Thông tin Hoạt động Mạng, chẳng hạn như Nội dung và cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôiChúng tôi tiết lộ thông tin này cho các chi nhánh, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan đến Giao dịch.Dữ liệu định vịChúng tôi tiết lộ thông tin này cho các chi nhánh, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan đến Giao dịch.Thông tin đăng nhập tài khoản của bạn (Thông tin cá nhân nhạy cảm)Chúng tôi tiết lộ thông tin này cho các chi nhánh, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan đến Giao dịch.

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân theo định nghĩa của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng. Chúng tôi cũng không xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm nhằm mục đích phỏng đoán các đặc điểm về người tiêu dùng.

Trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. bio-tracking.org không cố ý thu thập Thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin cá nhân cho bio-tracking.org thông qua Dịch vụ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] . Chúng tôi sẽ điều tra bất kỳ thông báo nào và nếu thích hợp, sẽ xóa Thông tin cá nhân khỏi hệ thống của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do bio-tracking.org điều hành hoặc kiểm soát, bao gồm các dịch vụ truyền thông xã hội (“Trang web của bên thứ ba”). Thông tin mà bạn chia sẻ với Trang web của bên thứ ba sẽ được điều chỉnh bởi các chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ cụ thể của Trang web bên thứ ba chứ không phải bởi Chính sách quyền riêng tư này. Bằng cách cung cấp các liên kết này, chúng tôi không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc đã xem xét các trang web này. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Trang web của bên thứ ba để biết thông tin về chính sách và thực tiễn bảo mật của họ.

Bảo mật và Lưu trữ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quản trị và tổ chức hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân cả trực tuyến và ngoại tuyến khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có đường truyền Internet hoặc email nào là hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi. Đặc biệt, email được gửi đến hoặc từ chúng tôi có thể không an toàn. Do đó, bạn nên đặc biệt cẩn thận khi quyết định thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi qua Dịch vụ hoặc email. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc phá vỡ mọi cài đặt quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật có trên Dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ giữ lại Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác như giải quyết tranh chấp, lý do an toàn và bảo mật hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông tin cá nhân sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của thông tin, nguy cơ gây hại tiềm tàng do sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, mục đích xử lý thông tin của chúng tôi và bất kỳ yêu cầu pháp lý nào.

Chúng tôi cũng có thể ẩn danh hoặc hủy nhận dạng Thông tin cá nhân của bạn (để thông tin đó không còn được liên kết với bạn) cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, như được mô tả ở trên, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Người dùng quốc tế

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hiểu và thừa nhận rằng Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được chuyển từ vị trí của bạn đến các cơ sở và máy chủ của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý để xử lý. Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý Thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

Thực hiện hợp đồng với bạn khi chúng tôi cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ của mình. Điều này có thể bao gồm việc xử lý Thông tin tài khoản, Nội dung và Thông tin kỹ thuật. 

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc bảo vệ Dịch vụ của mình khỏi lạm dụng, gian lận hoặc rủi ro bảo mật hoặc khi chúng tôi phát triển, cải thiện hoặc quảng bá Dịch vụ của mình. Điều này có thể bao gồm việc xử lý Thông tin tài khoản, Nội dung, Thông tin xã hội và Thông tin kỹ thuật.

Sự đồng ý của bạn khi chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của bạn để xử lý Thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể mà chúng tôi liên lạc với bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi khi chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật hiện hành hoặc khi chúng tôi bảo vệ quyền, sự an toàn và tài sản của người dùng hoặc chi nhánh của chúng tôi.

Nếu bạn cảm thấy chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng một vấn đề, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương của bạn.

Lựa chọn của bạn

Nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin cá nhân cần thiết để sử dụng một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được các tính năng đó.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ đăng một phiên bản cập nhật trên trang này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu một loại thông báo khác. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân sau khi chúng tôi đã đăng Chính sách quyền riêng tư được cập nhật hoặc thông báo cho bạn bằng các phương tiện khác, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi.

Cách liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào chưa được giải quyết trong chính sách quyền riêng tư này.